Thialf

Actievoorwaarden winactie Koninklijke Loge

Actievoorwaarden EuroParcs winactie Koninklijke loge

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de EuroParcs winactie ‘Koninklijke loge’ tijdens het Daikin NK Afstanden van februari 2023, dit is via de website www.europarcs.nl/koninklijkeloge (hierna: de website) gecommuniceerd.

2. De actie-website is in eigendom en beheer van EuroParcs B.V. en dit is tevens de organisator van de actie.

3. De actie geldt uitsluitend voor consumenten.

4. Alle bezoekers van de website, vanaf 18 jaar, met vaste woon/verblijfplaats in Nederland, en een geldig Nederlands identiteitsbewijs, maken kans op de prijzen. (hierna: deelnemers)

5. EuroParcs stelt op 4 februari een VIP-arrangement voor 8 personen beschikbaar tijdens het Daikin NK afstanden in de Koninklijke loge in Thialf voor een winnaar die het formulier heeft ingevuld op www.europarcs.nl/koninklijkeloge. Dit is inclusief schaatstickets voor 4 februari, catering, parkeertickets en toegang tot de koninklijke loge.

6. De winnaar ontvangt van Daikin automatisch bericht.

7. Deelname aan deze actie geschiedt door het invullen van het formulier op www.europarcs.nl/koninklijkeloge

8. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.

9. De prijs van de actie is niet inwisselbaar voor andere prijzen of contanten. Daikin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs toe te kennen.

10. De bepaling van de winnaar van de actie vindt uiterlijk plaats op 1 februari 2023.

11. De prijswinnaar wordt persoonlijk, via de mail, op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan verder niet worden gecorrespondeerd.

12. Een dag (1 dag) na de bekendmaking van de winnaar, kan de prijs komen te vervallen als de deelnemer niet binnen die dag heeft gereageerd op de correspondentie van EuroParcs.

13. EuroParcs kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden van spamfilters van de e-mails verzonden door EuroParcs.

14. De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door EuroParcs voor de desbetreffende actie, worden niet verstrekt aan derden. Deelnemers kunnen daarnaast zelf vrijblijvend aangeven of zij op de hoogte gehouden willen worden over productinformatie door EuroParcs via de EuroParcs nieuwsbrief.

15. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de deze actievoorwaarden in.

16. EuroParcs kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

17. EuroParcs behoudt zich het recht voor om deze actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.

18. De actievoorwaarden worden aan deelnemers ter beschikking gesteld door publicatie op de website europarcs.nl/koninklijkeloge

19. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist EuroParcs. Het besluit van EuroParcs is niet voor bezwaar of beroep vatbaar.

20. Van deelname uitgesloten zijn alle werknemers van organisaties die aan deze actie meewerken, alsmede andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken.

21. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Druk- en typefouten voorbehouden.

22. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de actie, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

EuroParcs BV, januari 2023.