Receptie algemeen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Recreatief gebruik

De door u geselecteerde accommodatie mag enkel worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden.

Onder strijdig gebruik met recreatieve doeleinden wordt in ieder geval verstaan:

  • Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting i.v.m. het ontbreken van een feitelijk woonadres elders.

  • Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting i.v.m. werk.

  • Gebruik ten behoeve van commerciële doeleinden in welke vorm dan ook.

  • Elk ander strijdig gebruik met de plaatselijke wet- en regelgeving.

Indien in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt is EuroParcs gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat EuroParcs hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Opzegging kan plaatsvinden voor of na aankomst op het park.

U bent en blijft bij opzegging in beginsel gehouden om het totale bedrag van de reservering te betalen. U heeft geen recht op vergoeding van eventuele (extra) reis- en/of verblijfkosten.

Indien opzegging door EuroParcs plaatsvindt, vanwege het verblijven anders dan recreatief, veertien dagen voor aankomstdatum of eerder bent u vijftig procent (50%) van het totale bedrag van de reservering aan EuroParcs  verschuldigd.

Indien opzegging plaatsvindt indien u in de accommodatie verblijft bent u verplicht de accommodatie te ontruimen. U dient alsdan de accommodatie en het park direct te verlaten. U maakt geen aanspraak op terugbetaling van (een gedeelte van) het bedrag van de reservering. Ook heeft u geen recht op vergoeding van eventuele (extra) reis- en/of verblijfkosten.

Indien u een eventuele  huuropzegging betwist,  kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Wij verwijzen hierbij naar de website van de Geschillencommissie (de geschillencommissie.nl).

Borg

EuroParcs is bevoegd vooraf een borg te vragen aan alle gasten die een vakantiewoning huren. De borg bedraagt maximaal € 100,- per persoon.

Indien na verhuur en controle geen schade wordt geconstateerd in of aan de woning, wordt het (resterende) bedrag binnen 3 weken teruggestort. Bij schade of bij het ontbreken van spullen ontvangt de gast een factuur. Ook het veroorzaken van overlast kan een reden zijn om de borg in te houden.

Toegang accommodatie (contactloos)

Indien u de sleutels van uw accomodatie ophaalt via een kluis of anderszins contactloos, zijn u en uw gasten verplicht om zich de dag volgende op de dag van aankomst voor 12.00 uur te melden bij de receptie. Bij de receptie zal u gevraagd worden naar uw legitimatiebewijzen.

Door het aangaan van de reservering stemt u in met bovenstaande voorwaarden.

U behoudt het recht op annulering onder de daarvoor gestelde voorwaarden.

Download de algemene voorwaarden in PDF:

Voor het gebruik van de jachthavens hanteren wij de algemene voorwaarden opgesteld door de HISWA. Je vindt de algemene voorwaarden van de HISWA op hun website.

Nederland

EuroParcs B.V. Podium 9, 3826 PA Amersfoort | KVK: 08178685 | BTW: NL819700575B01 | IBAN: NL82 RABO 0317 1713 13 | BIC: RABO NL2U

Oostenrijk

EuroParcs Österreich GmbH Maria-Theresien-Straße 34, 6020 Innsbruck | KVK: FN 538631f | BTW: ATU76183229 | IBAN: NL17 RABO 0189 1631 35 | BIC: RABONL2U

België

EuroParcs Belgium Holding B.V. | Molenblookstraat 64 3690 Zutendaal | KVK: 0773.775.829 | BTW: BE0773775829 | IBAN: NL35 RABO 0375 4995 20 | BIC: RABONL2U

Duitsland

EuroParcs Deutschland GmbH Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf | KVK: HRB100390 | BTW: DE333823662 | NL29 RABO 0377 7715 62 | BIC: RABONL2U

Luxemburg

EuroParcs Holding Luxemburg SARL Rue Kounenhaff 1 , L-9838 Eisenbach, Luxembourg | KVK: B254416 | BTW:  LU34024385 | IBAN: NL65 RABO 0365550175 | BIC: RABONL2U